Homeopathie

Uit Psiram
Versie door Dodo (Overleg | bijdragen) op 29 jun 2010 om 20:02 (begin vertaling Duitse artikel)

(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken

De homeopathie is en pseudowetenschappelijke[1][2] methode voor de behandeling van zo goed als alle ziektes. Gesticht van de Saksische arts en occultist Samuel Hahnemann rond 1800 en tot op heden qua inhoud haast onveranderd. De vertegenwoordigers van de homeopathie gaan van twee basisprincipes uit. Na het Simile-principe van de homeopathie kan vanuit symptoom georiënteerde zicht elke ziekte door stoffen genezen, die bij een gezond iemand soortgelijke symptomen uitlokt. Naar het principe van de potentie werken de stoffen des te meer, hoe sterker ze naar een verplicht procedé met een oplosmiddel verdund worden. Geen van de beide principes kon tot nu in wetenschappelijke experimenten bevestigd worden. Homeopathiegelovigen zijn bewust of onbewust vaak sceptisch tegenover de wetenschappelijke medicijn ingesteld: Met de (meestal irrationale) angst voor ‘schadelijke chemie’ is onscheidbaar een "Nocebo-effect" verbonden, die de werking van beproefde methodes tegenwerkt.

Zie ook: Allopathie

Variaties van de homeopathie

 • Klassieke homeopathie is de vorm van de homeopathie, die zich streng aan de leer van Samuel Hahnemann oriënteert. Na Hahnemann mag voor de gezamenlijkheid van alle lichamelijke en geestelijke klachten altijd maar een middel gelijktijdig gegeven worden. De klassieke homeopaat zoekt een, nar zijn mening passende simile. Bekendste actuele vertegenwoordiger is Georgos Vithoulkas.
 • Complexmiddelhomeopathie is het gebruik van homeopathische mengsels van middelen afhankelijk van de gediagnosticeerde ziekte. Vaak wordt deze manier ook bij zelfmedicatie toegepast, waar mensen verschillende bij een drogist gekochte middelen uitproberen. Deze, uit massaproductie stamende substanties zij meestal vaak gebruikt bij verschillende aandoeningen. Voorbeeld zijn Symphytum officinale tinctuur, Rhus toxicodendron tinctuur en Ledum palustre tinctuur. Zie ook: Complexmittelhomeopathie
 • De klinische homeopathie is het gebruik van homeopathische middelen in zo genoemde lage potenties (D1-D12) na bepaalde diagnosen.
 • Nieuwe interpretaties en derivaten van de homeopathie zijn in opmars. Te vinden zijn vloeiende overgangen tot gebedsgenezing of een energiemedicijn. Vertegenwoordiger van deze, van klassieke homeopaten meestal afgewezen, groep geloven, naar anamnese en repertorisatie de gevonden homeopathische middelen niet in het lichaam van de patiënt in te moeten voeren. Alleen de ruimtelijke dichtbijheid tot de patiënt is genoeg om de werking aan te zetten. De middelen kunnen bijvoorbeeld aan het lijf gedragen of onder het hoofdkussen gelegd worden. Ook kan een glas met water ‘homeophatische effectent laten zien, als het op een blad papier met de naam van de stof staat. Er wordt geloofd, het papier draagt zijn ‘informatie’ aan het water over. Typische methoden uit dit spectrum Harmopathie, Nieuwe homeopathie na Erich Körbler, de Similis Cards, Silent Healing of de Sankaran-Methode (ook "Bombay-methode" of "systematische Homeopathie" genoemd).

Het Hering'sche Wet

Op het voorstel van Constantin Hering uit Saksen berust het, in de 19.  eeuw opgekomen, zogenoemde „Heringse wet‘. Hering geloofde, dat er een genezing optrad, als de symptomen in bepaalde richtingen gewist worden:

 • van binnen naar buiten
 • van boven naar beneden
 • van nu naar het verleden

Ontbreken van een wetenschappelijke basis

Na ca. 200 jaren onderzoek van homeopaten en niet-homeopaten is tot op heden geen wetenschappelijk bewijs die boven Placebo-effect gaat voor de homeopathie gevonden [3] vandaar wordt de homeopathie hedendaags als weerlegd ingeschaald. [4] Naar hedendaagse erkentenis is homeopathie met een placebotherapie gelijk te zetten. Dat betekent, dat men er vanuit kan gaan dat en homeopathische therapie niet volledig zonder werking moet zijn. Bij sommige patiënten werkt een homeopathische behandeling beter dan geen behandeling, bijzonder als deze behandeling van een charismatische therapeute en een bijhorend ritueel uitgevoerd wordt. Gevaren van de homeopathie komen voort uit het feit, dat homeopaten en patiënten de placebowerking van de homeopathie overschatten en reproduceerbare, effectieve behandeling met een werkzaamheidbewijs die boven een placebo-effect uit gaat, nalaten. Tegen de homeopathie spreken naast de ontbrekende werkzaamheidbewijzen het pseudowetenschappelijke karakter van de homeopathische scholen (die daadwerkelijk scholmedici zijn), de ontbrekende preventie van de ziekte, zoals de innerlijke tegenstrijdigheden, bv de niet reproduceerbare kinabast - experimenten, op welke Hahnemann zich betrekt. Homeopaten geven niet graag aan hoe lang een therapie volgehouden moet worden. Verder is de potencering, dus de verdunning uit scheikundig- en natuurwetenschappelijke zicht niet met de realiteit in overeenstemming te brengen. Als een argument voor de homeopathie wordt vaak de afwezigheid van bijwerkingen genoemd. Het argument daarbij is, dat bij de sterke potencering – verdunning - geen bijwerkingen te verwachten zijn. Hiermee spreken zich de voorstanders van de homeopathie zelf tegen – hoezo zou er dan een werking te verwachten zijn. Ook het bewijs voor de claim de zelfgenezing vaardigheden van de mens aan te sterken zijn de voorstanders nog schuldig. Tegen de overtuiging, de homeopathie handhaaft een ‘holistische behandeling’ heeft deze therapievorm een symptoomgeoriënteerde zicht. Homeopaten steunen uitsluitend op de, van de patiënt geuite en bij hem waargenomen symptomen. De etiologie – de oorzaken van ziektes worden vergaand weggedraaid. Hahnemann en moderne homeopaten oriënteren zich aan heilswetten, bij welke de voorstelling hoort, dat homeopathische therapieën mensen van boven naar beneden, van binnen naar buiten en beginnend met het nieuwste symptoom behandelen. Zulke voorstellingen hebben absoluut geen basis bij modellen van de biologie of die van ziektes. De medische faculteit van de universiteit Marburg verklaarde in het Duitse ‚Ärzteblatt‘3. maart 1993 de homeopathie tot dwaalleer: “Ihr Wirkprinzip sei Täuschung des Patienten, verstärkt durch die Selbsttäuschung des Behandlers.” (Haar werkprincipe is misleiding van het patiënt, versterkt door de zelfmisleiding van de behandelaar) [5]

Pseudowetenschappelijke verklaringen

De homeopathie is uit wetenschappelijke zicht niet waarschijnlijk. Ze spreekt logica, de natuurwetten en de medische erkentenis uit het verleden en het heden tegen. ‚Hoogpotenties‘ van af D 23 resp. C 12 bevatten geen molecuul van het basisstof meer. Hoe moeten druppels, die alleen nog uit oplosmiddel bestaan werken? Een watergeheugen, dat ‘’informatie’’ kan dragen bestaat niet.

Het is in de wetenschappelijke medicijn niet zinvol een functie van methodes te verklaren die geen werkingsbewijs kunnen leveren. De vraag naar het werkprincipe van de homeopathie is volledig zinloos, zolang er geen aanwijzing is, dat homeopathie überhaupt een werking heeft. Alle verklaringspogingen van de homeopathie zijn van daar niet wetenschappelijk fundeert en kunnen als pseudowetenschappelijk ingeschaald worden. Dat houdt de homeopaten niet tegen, werkingsmechanismes van de homeopathie te bedenken en ze openbaar te maken. De spanwijdte gaat van animistische voorstellingen van geestverlevendigde materie, waarin de potenties de positieve geesten (of ook vibraties) van de substanties vrijlaat, tot de pseudowetenschappelijke (en foute) uitleg van quantenmechanische en atoomfysische erkentenis. [6] Als bewijs wordt ook het watergeheugen, van Jacques Benveniste aangevoerd. Al 1995 is duidelijk geworden dat Benvenistes uitkomsten niet herhaalbaar zijn.[7][8] Niettemin wordt verder beweert, dat hoogpotenties 'informaties inhouden ook is er nog een informatiedrager te vinden, nog een code voorstelbaar. Van daar is het geen wonder dat ook de jongste, als een doorbreuk gevierde "bewijs" van de universiteit Leipzig met ratendarmen stuurloos en fout was. En uitgebreide beoordeling van dit pseudo-onderzoek van de universiteit Leipzig is onder deze link te vinden: [4]. Welke informatie de structuur van het water in de voorstelling van de aanhangers ook mag hebben, het zou ook op de suikerpillen overgebracht kunnen worden, waarop een druppel van het homeopathische water opgebracht wordt. Het geheugen van het water zou de opname en absorptie door het gastro-interstinaal systeem van een lichaam en het transport door het bloed tot naar de plaatsen van bestemming overleven. Biologen hebben nog “Watergeheugen”, nog homeopathische signalen of receptoren ontdekt, niets duit op iets wat als receptor voor welke waterstructuur dan ook zou kunnen dienen.

‚Moderne‘ homeopaten voeren als bewijs vaak de quantenmechaniek aan, om daarmee de werking van homeopathische middelen te verklaren. Maar quanteneffecte zijn alleen maar op subatomaar en eventueel nog op atomair niveau van betekenis. Voor de macroscopische wereld of de biologische systemen van virussen, cellen en daarboven zijn zij niet relevant. Het pure geloof, dat noodzakelijk is om homeopathische methoden te gebruiken opent echte kwakzalverij alle deuren. Zo word bij voorbeeld ook verdund water als homeopathisch heilmiddel aangeboden (zie afbelding rechts, 1 gramm verdunnd water kost ca 1 pond)[9]. Sommige homeopaten beweren, dat middelen onder het hoofdkussen gelegd of met zich mee gedragen werking hebben.

Homeopathie zonder bijwerkingen?

Geloofd men de voorsprekers van de homeopathie zijn alle gebruikte middelen en methoden vrij van bijwerkingen. Dit kan zeker voor de zo genoemde hoogpotenties ook zo aangenomen worden. Laat men het problematische gebrek aan werking en de daarmee gepaard gaande tijdsverspilling door uitstelling van werkende therapieën buiten beschouwing, vinden zich in de vakliteratuur wel bijwerkingen die met de laag gepotenteerde homeopathica gepaard gaan. Niet elke van de, als homeopathisch medicament toegelaten middel houdt de werkende substantie in uitreikende verdunning in, dat het altijd vrij van niet gewenste bijwerkingen is. Hier kan als voorbeeld een middel tegen hoge bloeddruk dienen „Homviotensin“ ® . Het wordt als bijwerkingvrij beschreven maar heeft hoog genoeg gedoseerde phytotherapeutika als inhoud om een farmacologische werking te hebben. Zitat Bewerbung: Eine Tablette Homviotensin zu 320 mg enthält, arzneilich wirksame Bestandteile Reserpinum Trit. D3 32,0 mg (HAB1, Vorschrift 6); Rauwolfia Trit. D3 32,0 mg; Viscum album Trit. D2 32,0 mg; Crataegus Trit. D2 64,0 mg. Die sonstigen Bestandteile sind Lactose und Magnesiumstearat [...] (ook geldig voor Nederland?) Hier zijn dus op het hart werkende substanties in aanzienlijke concentratie te vinden. Als bijwerkingen worden ook nog verstopte neus en depressieve stemming genoemd. De meeste homeopathische complexmiddelen functioneren niet homeopathisch, maar hebben eenduidig farmacologische werkingen. Dit wordt door inzet van laagpotenties van de gebruikte oertincturen bereikt. Daarmee zijn er zelfs kleinere studies met nagewezen werkzaamheid te doen – maar ze hebben niets te maken met het principe van de homeopathie, maar met repliceerbare observaties van de farmaco- dynamiek. Deze complexmiddelen zijn voor bepaalde indicaties toegelaten. Algemeen kan er vanuit gegaan worden dat bei lage potenties, kritische potentie tot ca D6, een regulaire medicijnwerking kan optreden, omdat er nog noemenswaardige mengen van de werkstof aanwezig zijn. Zo kunnen b.v. door het gebruik van Mercurius (kwik), Arsenicum (arseen) of Nux vomica (braaknoot), een plant die strychnine bevat, vergiftigingen veroorzaakt worden. De kritische potentie is afhankelijk van het tablettengewicht, het moleculairgewicht van de werkende substantie en de relatieve werkzaamheid. Navolgend zou als voorbeeld de kritische potentie voor diphtherintoxin berekend worden: het toxine heeft een moleculair gewicht van 61 kDa. Een molekuul kan een cel doden. De tablet mag 10 mg wegen, wat ongeveer met een globuli met een diameter van 1 mm overeenkomt. 10 mg zijn 1,6*10^-7 mol respectievelijk. 1*10^17 molekulen. Bij een potentie van D16, bevat een 10 mg tablet nog 10 moleculen, respectievelijk 10 potentieel dode cellen, wat eenduidig nog tot ongewenste bijwerkingen kan voeren.

Verzuimde effectieve therapieën kunnen bij gebruik van homeopathische middelen dodelijk eindigen. De peuter Gloria Thomas stierf mei 2002 in Sydney na een homeopathische behandeling en malnutritie aan een sepsis. De homeopathisch georiënteerde ouders moeten zich voor zware doodslag verantwoorden.[10]

Homeopathie en medische ethiek

Naast het gevaar van een verzuimde of uitgestelde effectieve therapie ter voordeel van een homeopathisch middel, zijn er ook nog ethische vragen. Het voorschrift van homeopathische middelen als placebo kan alleen zin maken, als de behandelaar de patiënt niet over de daadwerkelijke placebokarakter van het middel inlicht en hem niet mededeelt, dat het middel geen werkstof bevat. Dit geld ten minste voor laag gepotenteerde middelen. De patiënt niet over de eigenlijke karakter van een therapie te informeren is een misachting van ethische principes van de medici en ondermijnt de relatie tussen patient en behandelaar die opgebouwd is op vertrouwen.[11]

Homeopathie en malaria profylaxe en Anti-teken globuli

In Duitsland is steeds weer te zien, dat homeopaten het middel Malaria 2000 voor een zogenoemde Malaria-Prophylaxe voor patiënten gebruiken, die een reis naar gebieden met een hoog malariarisico plannen. Regelmatig moeten in ziekenhuizen mensen met malaria besmettingen behandelt worden die aangeven zich met deze of soortgelijke middelen tegen malaria gewapend te hebben maar toch een infectie oplopen. Er is ten minste een dode op basis van een ‘Malaria 2000’-profylaxe bekend. De ‚Bayerische Rundfunk‘ (een Beierse radio omroep) citeerde op zijn webpagina het tropeninstituut in in München, waarna er meerdere doodgevallen op grond van een homeopathische malaria profylaxe zijn. [12] Duitse apotheker en artsen raden af van een homeopathische malaria-profylaxe. (Bereits am 19. März 1998 hat die Arzneimittel-Kommission der Apotheker in der Pharmazeutischen Zeitung vor einer homöopathischen Malaria-Prophylaxe gewarnt. Es wird klargestellt, dass Malaria eine ernste und z.T. lebensbedrohliche Krankheit darstellt, "…; Deutschen Ärzteblatt 95 vom 19. Juni 1998. Die AMK nahm dabei Bezug auf eine von einer Firma angebotene homöopathische Malariaprophylaxe. Wörtlich: [...] Niedergelassene Ärzte, die Patienten eine homöopathische Malaria-Prophylaxe verordnen, haben mit berufsrechtlichen und strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen. Die Malaria ist eine ernste und unter Umständen lebensbedrohliche Krankheit, [...] Wegen der akuten Gefährdung der Patienten, die sich unter Umständen auf ihr homöopathisches Arzneimittel verlassen, sieht die AMK der deutschen Ärzteschaft bei der Verordnung solcher homöopathischen Mittel zur Malaria-Prophylaxe einen Verstoß gegen die Berufspflichten des Arztes und rät zum Schutze der Patienten dringend von einer Verordnung solcher Mittel ab.) Ook Zweedse artsen waarschuwden voor homeopathische middelen als malaria profylaxe[13] In het de homeopathie scene zijn ‚profylaxen‘ omstreden. Zonder zichtbaar symptoom laten zich geen homeopathische middelen vinden. In Engeland is de NHS (National Health Service)2008 met alle financieringen van homeopathische inrichtingen gestopt. Soortgelijk kritisch worden ook de zogenoemde ‘Anti-teken-globulie’ gezien. Deze, zo wordt beweerd, werken tegen een besmetting met de Lyme-borelliose en Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) De Wereldgezondheidsorganisatie WHO heeft 2009 van alle homeopathische behandelingsmethoden bij malaria, HIV-infektie, tuberkulose, influenza en diarree bij kinderen afgeraden. [14][15][16]

Homeopathische antidote

Voorstanders van de homeopathie vrezen blijkbaar niet gewilde werkingen van hun eigen therapieën, bijzonder te intense ‚eerst verergering‘ na inname van het middel. Maar ook voor dit geval zijn er homeopathische ‚antidota‘. Het wordt aanbevolen het verergerend middel [...] met een paar slok koffie of ruiken aan kamfer (Tigerbalm, Vic-vapo-rup...) [...] buiten werking te zetten. [17]

Geschiedenis van de homeopathie

Hahnemans theorie baseert op het ‘gelijkvormigheidsprincipe’ dat al eerder, bv in Engeland geuit was. In zijn tijd had deze theorie wel een ‚wetenschappelijke‘ karakter (naar de des tijdige definitie). Hahneman werkte ten slotte empirisch en controleerde zijn thesen middels zelfexperimenten. De winst aan kennis sindsdien laat zijn theorie hedendaags allen nog in medisch -historische zienswijze interessant lijken. Als serieuze medische methode kan de homeopathie op grond van ontbrekende werkzaamheidbewijzen niet gezien worden. In de tijd van Hahnemann was er nog een thermometer om koorts te meten nog kennis over bacterie, daarvoor de wonderlijkste uitleg pogingen (bv. ‘Miasmen’- ziekte veroorzakende dampen die uit de grond opstijgen). In deze sfeer moet Hahnemanns model historisch als zinnig gezien worden. Hedendaags, naar meer dan twee decennia en enorme kenniswinst kan men vermoeden, dat ook Hahnemann, zou hij nog leven en over het deze kennis beschikken, zijn apologeten bespotten. Al 100 jaar geleden is de homeopathie hevig gekritiseerd (zie links). Opmerkelijk is, dat een paar van Hahnemanns aanbevelingen uit zijn ‚Organon‘ bv heet terpentijn op brandwonden te smeren ook van homeopathie supporters niet meer propageert worden. Waar men dus onmiddelbaar succes of falen van een behandeling kan zien zijn de leren van Hahneman correct als veroudert en overhaalt afgekeurd, waar andere delen van zijn leer, niet minder onlogisch en zonder basis verder met winst op de markt gebracht worden.

Homeopathische artsen in Europa

In Duitland zullen ca 5.000  artsen het toevoegselHomeopaat verworven hebben. De ‚Netzeitung‘ schrijft (2008), dat in Duitsland ca. elke 40.  arts over het toevoegsel «Homeopathie» beschikt.[18] Naar vermelding van de ECHAMP (European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products) voeren in Duitsland ca. 2,5% van de artsen, in Italië 8,3% en in Slowakije ca 14%, het toevoegsel „Homeopathie“. In Zweden liegt de quota daartegen beneden  0,03%, van haast 30.000 Zweedse artsen hebben maar tien een homeopathische bijopleiding. In heel Europa zijn dus haast 56.000  artsen met de naam ‘homeopaat’. De grote verschillen bij de acceptatie van homeopathie in twee industriestaten als Duitsland en Zweden bij een vergelijkbare gezondheidstoestand laat zien, dat er aan de ene kant goed van homeopathie afgezien kan worden, zonder dat zich voor de gezondheid van de bevolking een nadeel voordoet. Aan de andere kant hangt de gratie van de homeopathie minder af van natuurwetenschappelijke argumenten of bewijzen, voor een mogelijke werkzaamheid, maar heeft meer met een wereldbeschouwing, vooroordelen of traditie te maken. Overtuigende wetenschappelijke argumenten en werkzaamheidbewijzen voor homeopathische producten zouden ook Zweedse artsen overtuigd hebben.

Het Homeopathika-bussines

Duitsland en Frankrijk zijn de belangrijkste markten voor homeopathische en antroposiophische medicamenten in Europa. Haast  60% van alle geproduceerde medicamenten van deze therapierichting worden in deze landen verkocht. [19] In heel Europa kon van tussen 1995 en 2005  60% groei, in Duitsland  80%, in Frankrijk zelfs 300% groei geboekt worden. De omzet in Europa ligt er bij 1,7 miljard Euro, ca. 7% van de receptvrije medicamenten. 2005 lag de winst bij ca. 930 miljoen Euro, waarvan 810 miljoen Euro voor medicamenten. Gemeten aan de productieprijzen komt Duitsland op rond 268 miljoen Euro van de EU-afzet, Frankrijk op 294 miljoen Euro.[20][21][22][23]

In Duitsland is de ‚Deutsche Homöopathie-Union (DHU)‘ de marktvoerende onderneming. Het concern heeft zich uit de 1961 gestichte firma Schwabe ontwikkeld en heeft inmiddels meer dan 400  medewerkers.

Het meest gebruikte homeopathische middel in de Verenigde Staten is Oscilococcinum C200. Dit middel wordt ook „de 20-milljoen-eend“ genoemd. De jaar omzet voor het product is 20 miljoen Dollar. Het middel wordt gemaakt uit eendenlever, maar voor de complete omzet wordt er maar de lever van een eend verbruikt – en van deze blijft nog behoorlijk veel over. De ‚potenceering van C200 betekent namelijk dat de verhouding van lever tot oplossing 1 tot 10 met 400 nullen bedraagt.

Studies over Homeopathie

Vroege Studies

Al in de tijd van Hahnmann waren zijn leren omstreden en zijn heftig gediscuteerd. De eerste experimenten met homeopathische middelen hadden een negatief uitkomst. Bij herhalingen van Hahnemanns oorspronkelijke tests konden zijn uitkomsten niet bekrachtigd worden. Het beroemde chinabast experiment, waarop zijn leer beruste, was een vergissing: ook verlaagd chinabast de lichaamstemperatuur, voelde Hahnemann naar innemen koorts. Misschien was het een allergische reactie. Ook, dat er geen blinde medicamententests uitgevoerd zijn, zonder een mogelijk placebo-effect uit te sluiten zij wetenschappelijk niet acceptabel.

Die Homeopathiestudies in de tijd van het nationaalsocialisme

Verder onderzoek vond plaats tijdens het nationaalsocialisme. Het regiem wilde een nieuwe oriëntatie in het gezondheidswezen van de "Nieuwe Duitse Heilkunde". In nationaalsocialistische kringen was er kritiek aan de verjoodse schoolmedicijn. Tussen 1936 en 1939 vonden aan meerdere homeopathische ziekenhuizen in opdracht van het Reichsgesundheitsamtes (RGA) medicamententests plaats, velen daarvan placebogecontroleerd. Doel was het, „vooral de betrouwbaarheid van vroegere medicamenten tests en daarmee de waarde van de daarop berustende ‚medicamentenbeelden‘ te onderzoeken. De homeopaat Hanns Rabe (1890-1959), de internist Werner Siebert (1897-1951) en de farmakologen Gustav Kuschinsky (1904-1992) en Richard Bonsmann hoorden bij de werkkring zoals de arts en homeopaat Fritz Donner (1896-1979) van de homeopathische Afdeling van het Rudolf Virchow ziekenhuis in Berlijn. Donner liet omvangrijke aantekeningen met betrekking tot de RGA-studies achter. Deze liggen nu in het homeopathiearchief van het instituut voor geschiedenis van de het medische vak van de Robert Bosch Stiftung in Stuttgart.[24] Bij deze studie konden geen positiever effecten van de homeopathie vastgesteld worden. Alle dubbelblind experimenten, bij voorbeeld met Silicea C30 leverden de zelfde uitkomst: het middel en het placebo leverden precies zo veel symptomen, de aanwezige homeopaten was het niet mogelijk een verschil te zien. Dit herhalde zich ook 1938/39 aan het Robert-Koch-ziekenhuis in Berlijn De homeopaat Rabe uitte het vermoeden, dat [...] Homeopathie geen farmacotherapeutische methode, zoals tot nu aangenomen, maar een vorm van psychotherapie [...] was. Fritz Donner schreef in een gedachtenisprotocol: naar waarheid zou men moeten zeggen, dat er bij deze medicijnentest niets uitgekomen is, en dat bei de klinische experimenten bij geen van de patiënten een, hoe dan ook geaarde therapeutische werking van het ingezette medicament te vinden was. Toch is officieel geconstateerd, er zouden zich bepaalde moeilijkheden voorgedaan hebben, en men zou op nieuw moeten beginnen. De oorlog stond verder onderzoek in de weg. Later, in de 1960er jaren nam Donner duidelijker stelling. Hij noemde het onderzoek een totaal fiasco voor de homeopathie.

Moderne Homeopathiestudies

Vroeger beweerden homeopaten, hun methoden zouden zo op de individuele patiënt toegesneden zijn, dat men hun nooit klinisch zou kunnen onderzoeken. Als duidelijk was, dat de erkenning alleen via de weg van een klinische werkzaamheid mogelijk zou zijn, kwam het tot een verandering van koers en men probeerde het succes van de homeopathie via klinische studies na te wijzen. Gepubliceerd zijn vele tests met positieve uitkomsten – zo kwam bij voorbeeld 1995 merkwaardigerwijs maar een procent van alle in alternatieve vakbladen gepubliceerd onderzoek tot een negatieve uitkomst. Een meta-studie onder leiding van de Berner epidemioloog Matthias Egger laat zien: hoe nauwkeuriger de testopbouw naar wetenschappelijke criteria, hoe geringer het effect van de homeopathische behandeling in de studie. Deze uitkomst is in augustus 2005 in het vakblad „The Lancet“ gepubliceerd. De uitgever verzocht de homeopaten, eindelijk openlijk te bekennen, dat hun methoden een placebo zijn. De Zwitserse regering verwijderde homeopathie uit de ziekteverzekeringen en de consumenten bond ‘Stiftung Warentest’ ziet homeopathie niet als geschikt om ziektes te behandelen.

Nadat de homeopathie zich in gecontroleerde, gerandomiseerde en dubbelblind studies als niet repliceerbaar vertoond had, kwam het weer tot een omkeer bij sommige homeopatie suporters: Zulk een studiedesign zou niet geschikt zijn de daadwerkelijke werking van de homeopathie te laten zien. Er wordt opgeroepen tot een afkeer van de evidence based medicine (EBM) naar een nieuwfinding van een cognitive based medicine (CBM), ofwel pure ‘Outcome-Studies’.

Verdere Studies:

 • Shang, A et al., (2005) Are the clinical effects of homoeopathy placebo effects? Comparative study of placebo-controlled trials of homoeopathy and allopathy. In: The Lancet, 27. August–2. September 2005, Band 366 (9487), S. 726–732, PMID 16125589
 • E. Ernst (2002), "A systematic review of systematic reviews of homeopathy", British Journal of Clinical Pharmacology 54 (6), 577–582: [...] Homeopathy remains one of the most controversial subjects in therapeutics. This article is an attempt to clarify its effectiveness based on recent systematic reviews. Electronic databases were searched for systematic reviews/meta-analysis on the subject. Seventeen articles fulfilled the inclusion/exclusion criteria. Six of them related to re-analyses of one landmark meta-analysis. Collectively they implied that the overall positive result of this meta-analysis is not supported by a critical analysis of the data. Eleven independent systematic reviews were located. Collectively they failed to provide strong evidence in favour of homeopathy. In particular, there was no condition which responds convincingly better to homeopathic treatment than to placebo or other control interventions. Similarly, there was no homeopathic remedy that was demonstrated to yield clinical effects that are convincingly different from placebo. It is concluded that the best clinical evidence for homeopathy available to date does not warrant positive recommendations for its use in clinical practice [...]
 • A. Paris, N. Gonnet, C. Chaussard, P. Belon, F. Rocourt, D. Saragaglia, J. L. Cracowski, "Effect of homeopathy on analgesic intake following knee ligament reconstruction: a phase III monocentre randomized placebo controlled study", British Journal of Clinical Pharmacology (OnlineEarly Articles). Conclusions: The complex of homeopathy tested in this study was not superior to placebo in reducing 24 h morphine consumption after knee ligament reconstruction [...] Der Witz bei dieser Studie ist, dass einer der Autoren (P. Belon) Direktor des französischen Homöopathie-Herstellers Boiron ist, die die Studie mitfinanziert haben.

Homeopathische medicamenten tests

Homeopaten beroepen zich op zogenoemde homeopathische medicamententests. Gesonde testpersonen of aan zich self wordt een bepaald homeopathisch middel uitprobeert. Dan worden de symptomen, dromen (droomtoets met het middel onder het hoofdkussen) of meditatiebelevenissen (meditatiestoets) noteert. Een, in het homeopathisch vakblad homoepathy publiceerd onderzoek over zulke medicamententests tussen 1945 tot 1995 liet zien, dat deze ‚tests‘ heel verschillend doorgevoerd worden en meestal van lage kwaliteit zijn. Van controlgroepen en placebo-preparaten voor een vergelijking is afgezien. In geen geval vond randomerseering of dubbelblind-onderzoek plaats. Hoe minder de kwaliteit van de test hoe meer symptomen zijn er opgetreden..[25]

De wettelijke bepalingen voor homeopathie als therapievorm

Protesten tegen financiering van der homeopathie door de overheid in Engeland

Eind januari 2010 vond in meerdere steden (waaronder London, Birmingham, Liverpool, Manchester, Glasgow, Leicester en Edinburgh) een camagne van de tegenstanders van de homeopathie plaats (1023-campaign). Zij demonstreerden tegen besteding van ca. 12  Milljoen pond (2005-2009) van de openbare gezondheidszorg NHS voor niet werkende homeopathika. De apotheekketen ‘Boots’ is opgeroepen geen homeopatika meer te verkopen, omdat deze wetenschappelijk absurd zijn. De demonstranten probeerden, zich door het gemeenschappelijke innemen van een overdosis homeopathika zoals "Arsen C30" te vergiftigen. Er waren geen gevolgen voor de consumenten te konstateren.[26][27] Soortgellijke demonstraties vonden ook in Nieuw-Zeeland plaats. [28]

22. februarie 2010 dagde de griekse homeopaath Georgos Vithoulkas de skepticie van de homeopathie uit. Hij stelde een alternatief "experiment" voor, dat niet een modern studiedesign overeenstemde. 40 "scepticie" zouden 2 manden lang, elke dag het middel "Alumina 200C" slikken. Ze zouden vaststellen, dat aan het einde tenminste  10% van de deelnemers up to 10% or more met "lichte" of "zware" symptomen van een obstipatie te kampen hadden.[29] En obstipatie is een vaak optredende toestand, en er zouden ook spontaan bij een minderheid van een groep mensen binnen twee manden soortgelijke symptomen voorkomen. Zonder controlegroep is een soortgelijk experimen nuteloos [30]

House of Commons over homeopathie

In een 275 pagina omvatend rapport kwam begin 2010 een commissie van het Britse House of Commons tot de conclusie, dat homeopathische medicijnen niets verder zijn dan placebo. De wetgever is opgeroepen de middelen uit de vergoedingscatalogus van de openbare gezondheidszorg (National Health Service, NHS) te verwijderen. Verder is de toelatingsinstantie MHRA gevraagd homeopathische middelen alleen maar nog toe te laten als hun werkzaamheid met gerandomiseerde klinische studies onderlegd is. Van verder onderzoek rade de commissie af, de bewijzen tegen een werking waren te massief.[31]

De uitdagingen

De alternatiefarts professor Edzard Ernst (universiteit Exeter/GB) bood juni 2008 10.000 pond voor degene, die een wetenschappelijk bewijs voor de werkzaamheid van homeopathische behandelingen kon brengen die boven een placebo-effect uit ging. [32][33][34] In een interview, dat Ernst 12. april 2009 de Zwitserse krant Tagesanzeiger gaf, is van een verhoging van het prijsgeld op 100.000 US-Dollar sprake.[35] Na vermelding van Ernst bestaat het aanbod sinds een Jaar is tot heden niet ingevorderd. Daarboven is er nog steeds de prijs van de James Randi Educational Foundation ter hogde 1 milljoen US-Dollar voor een positieve werkingsbewijs van de homeopathie.[36]

Zie ook: uitgeloofde prijzen.

Placebo-effecten en spontane genezingen

Het is bekend, dat ca. drie kwart van alle ziektes van de mens op een gegeven ogenblik, zonder therapeutische handeling, spontaan genezen. Vaak zonder nablijvende sporen. De tijdspunt van de genezing is in begin van een ziekte vaak niet exact te noemen. Sommige ziektes verlopen in golfen, die zich herhalen, maar ook, afhankelijk van de ziekte weer verdwijnen kunnen. Andere zoals sommige allergieën ‘groeien’ zich uit of worden zwakker. Zulke spontane genezingen worden van homeopaten dan aan de homeopathische therapie toegewezen. Ook artsen zijn voor het trekken van zulke foute conclusies niet zeker. [37] Op het moment wijzen alle teken daarop, dat de werkzaamheid van homeopathische therapieën op het gebruik van het placebo-effect berust. De meeste homeopaten wijzen dit af, zou dat ja betekenen, dat repertorisering en potencering overbodig is en zouden deze praktijken ad absurdum gevoerd zijn Als argument worden hier behandelingen bij dieren en kinderen aangevoerd, die naar opzicht van homeopaten geen placebo-effect kennen, ook hebben zulke overgebrachte effecten al lang nagewezen kunnen worden. Dat het placebo-effect de basis van de homeopathie zou kunnen zijn weten inmiddels ook aanhangers van homeopathische therapieën. Bij voorbeeld Georgos Vithoulkas [38] ziet zelfhypnose en/of autosuggestie als basis. Als beweis voor zijn hypothese citeert hij een Duitse homeopaat: "Eens luisterde ik naar een Duitse homeopaat, die beweerde bij veel patiënten succes te hebben. Als ik haar erna vroeg bij welke farmafirma zij haar middelen kocht, vertelde ze me, dat ze haar middelen zelf vervaardigde. Ze schreef de Naam en de potentie op een blad papier en een gereedschap maakte haar de medicijnen meteen. Zegt u mij, of dit niet voor 100% een placebo-effect is. Deze dame was financieel zo succesvol, dat zij de Duitse "George Vithoulkas Stichting" een groot bedrag schonk [...] Ik zelf heb ook al vaker foute middelen gegeven, die tot een andere patiënt hoorden, en de patiënten die het middel kregen vertelden, dat het beter met hun ging."

Universitaire cursussen in homeopathie

 • In Weenen kan men aan de gerenommeerde MedUni Wien cursussen in homeopathie maken, die voor de studie van de humane geneeskunde aangerekend worden (keuzevak homeopathie). [39][40]
 • In Engeland zij er universiteiten die academische BSc en MSc (Bachelor respectievelijk Master of Science) graden in homeopathie verstreken en het ongenoegen van de wetenschappers wekten. Nature schreef: "Science degrees without the science",[41] en melde, hoe moeilijk tot onmogelijk het was aan de cursusgegevens van de omineuze homeopathiecursussen te komen. De meeste universiteiten verweigerden gewoon het openleggen van hun leergegevens aan de aanvragers[42].
 • Kwantenlogisch geneeskunde (quantum logic medicine): sinds 2007 heeft de universiteit in Sevilla (Spanje) de universitaire masterstudie in homeopathie als Master Universitario en Homeopatía[43] ook in Duitse taal in de aanbieding. Na melding van de universiteit is er de homeopathie onder speciale aandacht van een kwantenlogica tot kwantenlogische geneeskunde verder ontwikkeld. Verder benadrukt de universiteit wereldwijd de enige universitaire master in homeopathische geneeskunde aan een openbare universiteit aantebieden.[44]

Zie ook: Universiteiten met pseudowetenschappelijke opleiding- en onderzoekinhoud

Citaten

 • Charles Darwin 4. september 1850: Je praat van homeopathie, een onderwerp welke me nog woedender maakt als helderziendheid. Helderziendheid ligt zo naast alle gelofswardigheid, dat gewone vaardigheden daarbij toch geen rol zpelen, maar bij de homeopathie komen een gezond mensverstand en observatie aan pas, en alebij zou naar de knoppen gaan, als deze oneindig kleine doseringen enigerlei een werking hadden. Hoe waar is toch een opmerking [..] die ik kort geleden las, over de bewijsbaarheid van genezingsprocessen. [Er stond], dat niemand wist, wat de uitkomst was, zou een ziekte helemaal niet behandeld worden. Dat is de maatstaf aan die de homeopathie te meten is."[45]
 • Het basisconcept van homeopathisch onderzoek, de algemene werkzaamheid van de homeopathie aan de geïsoleerde werkzaamheid van homeopathische middelen vaststellen, moet in zijn geheel als mis gegaan gezien worden. Citat Rainer Lüdtke, statisticus van de Karl und Veronica Carstens-Stiftung[46]
 • Men zegt, dat het geloof bergen kan verplaatsen. Globuli kunnen soortgelijks. De wetenschap wil dat niet zien, omdat ze het niet bewijzen kan. [47]

Literatuur

Weblinks

Referenties

 1. zie Statement National Science Foundation en Stanford Encyclopedia of Philosophy, citat: There is widespread agreement for instance that creationism, astrology, homeopathy, [...] are pseudosciences [...]
 2. http://www.focus.de/gesundheit/gesundleben/alternativmedizin/homoeopathie/kritiker-der-homoeopathie_aid_20668.html
 3. Ernst E., A systematic review of systematic reviews of homeopathy., Br J Clin Pharmacol. 2002 Dec;54(6):577-82
 4. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/schweiz/standard/Homoeopathie-ist-eine-widerlegte-Methode/story/16361064
 5. http://oehinfo.uibk.ac.at/natwi/pharm/bunsi/0195/marburg.htm
 6. http://www.anomalistik.de/Walach_WQT.pdf
 7. http://www.zeit.de/2003/49/N-Wasser_Ged_8achtnis?page=all
 8. http://www.gwup.org/skeptiker/archiv/2008/2/media/wasser_gedaechtnis.pdf
 9. https://www.helios.co.uk/cgi-bin/store.cgi?action=link&sku=Wate-g&uid=11666
 10. http://www.news.com.au/story/0,27574,25428128-421,00.html
 11. Edzard Ernst: Homeopathy, a “helpful placebo” or an unethical intervention? Trends in Pharmacological Sciences, Volume 31, Issue 1, 1, 8 Dezember 2009. doi:10.1016/j.tips.2009.10.005
 12. Prof. Nothdurft vom Tropeninstitut in München: "Von homöopathischen Fachgesellschaften höre ich, dass es eine Prophylaxe im homöopathischen Sinn gar nicht geben kann. Wir haben die bittere Erfahrung gemacht, dass es mehrere Todesfälle gegeben hat, als sich Menschen auf eine homöopathische Malaria-Prophylaxe verlassen haben." [1]
 13. Carlsson T, Bergqvist L, Hellgren U. Homeopathic Resistant Malaria. J Travel Med. 1996 Mar 1;3(1):62
 14. Oona Mashta: WHO warns against using homoeopathy to treat serious diseases, BMJ 2009;339:b3447. 24 August 2009, doi:10.1136/bmj.b3447
 15. http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/8211925.stm
 16. http://www.senseaboutscience.org.uk/index.php/site/project/392/
 17. http://www.nelly-duerr.de/klassische-homoeopathie/antidot.php
 18. Netzeitung 2. Juli 2008 [2]
 19. europäischer Herstellerverband ECHAMP
 20. DZVhÄ-Newsletter Ausgabe Januar/Februar 2008
 21. European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products E.E.I.G. (Hg.): Facts and Figures, Second Edition, 2007, Homeopathic and Anthroposophic Medicine in Europe
 22. http://www.echamp.org/upload/files/statements/statements_20071128142622.pdf
 23. Deutschland und Frankreich sind die größten Märkte. In: Homöopathische Nachrichten Jan./Feb. 2008, S.4.
 24. Fritz Donner: Bemerkungen zu der Überprüfung der Homöopathie durch das Reichsgesundheitsamt 1936 bis 1939. Homöopathie-Archiv des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung, Straussweg 17, D-70184 Stuttgart
 25. F. Dantas, P. Fisher, H. Walach, F. Wieland, D.P. Rastogi, H. Teixeira, D. Koster, J.P. Jansen, J. Eizayaga, M.E.P. Alvarez, M. Marim, P. Belon and L.L.M. Weckx. A systematic review of the quality of homeopathic pathogenetic trials published from 1945 to 1995. Homeopathy, Volume 96, Issue 1, January 2007, Seiten 4-16
 26. http://www.pharmazeutische-zeitung.de/index.php?id=32581
 27. http://www.1023.org.uk/the-1023-overdose-event.php
 28. http://skepfeeds.wordpress.com/2010/02/01/homeopaths-admit-expensive-concoctions-just-water/
 29. I challenge the Sceptics ! Several sceptics in 10:23 anti homeopathy campaign (swallowed in public each one a full bottle of different homeopathic remedies just to show that there was nothing in them. I propose to swallow the same content of about 60 tablets but in a different way: Swallow one tablet every day. I propose the remedy to be Alumina 200C ( a dilution far beyond the Avogadro number) and I promise them that in the end of 60 days a considerable number of them (up to 10% or more) will be suffering with slight to severe constipation. In homeopathy one bottle or one tablet is considered as one dose only. Most probably they knew this? The first condition for the participants of this experiment will be to have a good general state of health and a normal stool once a day. The second to be brave enough to continue with the experiment till the end of 60 days and not stop with the first signs of constipation. The [sic] third, to be honest enough to report the effect. I promise you that this experiment will settle the matter once for all. You need to find 40 sceptics for this experiment. As for the side effect? It will be over within a week or two after stopping the remedy. If you are real sceptics dare to stay with your convictions and do the experiment publicly! George Vithoulkas
 30. http://www.quackometer.net/blog/2010/02/george-vithoulkas-makes-a-fool-of-himself.html
 31. http://www.aerzteblatt.de/nachrichten/40180/Britische_Politiker_fordern_Verbot_der_Homoeopathie.htm
 32. http://stargoss.co.uk/badhomeopathy/modules/news/article.php?storyid=34
 33. http://www.dailymail.co.uk/news/article-1026966/Leading-professor-offers-10-000-person-prove-homeopathy-works.html
 34. http://www.netzeitung.de/gesundheit/1074077.html
 35. http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/schweiz/standard/Homoeopathie-ist-eine-widerlegte-Methode/story/16361064
 36. http://www.randi.org/site/index.php/swift-blog/581-homeopathy-qualifies-for-the-million-dollar-challenge.html
 37. Skrabanek P, McCormick J: Torheiten und Trugschlüsse in der Medizin. Verlag: Kirchheim + Co. GmbH (1993) ISBN-10: 3874090604 ISBN-13: 978-3874090605
 38. http://www.hpathy.de/papersnew/george-vithoulkas.asp [...] Het placebo-effect kan door middel van autosuggestie van de patiënt initieert worden, wat een mobilisatie van het afweermechanisme door sterke gevoelens van het geloof uitlokt. Zo funktioneren alle gebedsgenezingen, zoals Radionik, Yoga, meditatie en andere aanvullende therapieën [...]
 39. http://www.scienceblogs.de/kritisch-gedacht/2008/11/homoopathie-meduni-1.php
 40. http://www.sih.at/wahlfach/WFSKRIPT2007.pdf
 41. http://www.ucl.ac.uk/Pharmacology/dc-bits/colquhoun-nature-07.pdf
 42. http://dcscience.net/giles-nature-2007.pdf
 43. http://www.cfp.us.es/image.asp?id=272&tipo=se&mt=bin
 44. http://www.quantum-logic-medicine.com/de/uni_basisWissen.shtml
 45. Charles Darwin in een brief aan William Darwin Fox 4. september 1850: You speak about Homeopathy; which is a subject which makes me more wrath, even than does Clairvoyance: clairvoyance so transcends belief, that one’s ordinary faculties are put out of question, but in Homeopathy common sense and common observation come into play, and both these must go to the Dogs, if the infinetesimal doses have any effect whatever. How true is a remark I saw the other day by Quetelet, in respect to evidence of curative processes, viz that no one knows in disease what is the simple result of nothing being done, as a standard with which to compare Homeopathy and all other such things It is a sad flaw, I cannot but think in my beloved Dr Gully, that he believes in everything - when his daughter was very ill, he had a clairvoyant girl to report on internal changes, a mesmerist to put her to sleep - an homeopathist, viz John Chapman and himself as Hydropathist and the girl recovered.
 46. Lüdtke R: in Wissenschaftsmagazin "Leonardo" (WDR 5) am 16. April 2007
 47. Petra Thorbrietz: Thorbrietz' Diagnosen, Eine Lanze für die Homöopathie. Focus, 18. März 2010 [3]